• Start

Informacja RODO

1. Administratorem danych osobowych jest Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-685) przy ul. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018639, NIP 526-24-90-114, REGON: 016976533 (dalej: PAUF).
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) prowadzenia korespondencji z PAUF w zakresie określonym w formularzu kontaktowym, na podstawie mojej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
2) zawarcia umowy o współpracę lub o staż, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
3) rozpatrzenia reklamacji, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
4) marketingu bezpośredniego usług PAUF oraz podmiotów z Grupy Poczty Polskiej, na podstawie mojej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie uniemożliwi kontakt, rozpoczęcie współpracy lub rozpatrzenie reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W zależności od treści korespondencji dane osobowe mogą być przekazane towarzystwom ubezpieczeniowym współpracującym z PAUF, podmiotom z Grupy Poczty Polskiej S.A. oraz podmiotom obsługującym PAUF w zakresie informatycznym, finansowym i prawnym.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia, a w przypadku złożenia reklamacji przez okres 90 dni od dnia złożenia wniosku, a następnie przez okres 3 lat na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PAUF, związanego z kontrolą prawidłowości prowadzenia postępowań reklamacyjnych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie mojej zgody, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego. Przysługuje mi skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa

KRS: 0000018639
NIP: 526 24 90 114
REGON: 016976533

Tel.: +48 22 295 10 10
Fax: +48 22 295 10 50
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.